Team

Alaina Steinmetz Profile

Alaina Steinmetz

President
Anna Fregien Profile

Anna Fregien

Treasurer
Jennifer Smith Profile

Jennifer Smith

Advisor